Sau tất cả, bộ váy gây băn khoăn này vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó: Thể hiện vẻ đẹp đáng kinh ngạc của Yoona

Đoàn Trang/ Theo Pose